Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

bedezylawiecznie
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd

February 06 2020

bedezylawiecznie
5033 e3af 420
Reposted fromhrafn hrafn viaplusiek plusiek
bedezylawiecznie
Wie pan, czemu przyjaźń jest taka ważna? Bo to ta część dzieciństwa, którą możemy zabrać ze sobą w dorosłość.
— Łukasz Orbitowski

February 03 2020

bedezylawiecznie
8731 39ad 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
bedezylawiecznie
Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć jakie książki czytam w nocy.
Co kręci mnie w seksie. 
Jakie lubię lody.  Jakie drinki piję w nocy.
Co mnie smuci a co cieszy.
Dlaczego szybko wpadam w gniew i jeszcze szybciej się godzę. 
Nie dowiedziałeś się jakie mam wspomnienia z dzieciństwa.
Jaka muzyka koi mnie a jaka pobudza. 
Dlaczego tak bardzo lubię morze.
Szkoda, że nigdy nie chciałeś poznać mnie tak naprawdę.
— "Pożądanie rozpoczyna się w głowie"

January 27 2020

bedezylawiecznie
5678 f2e3 420
bedezylawiecznie
2786 a455 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaover-land over-land

January 26 2020

bedezylawiecznie
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viaSy5 Sy5
bedezylawiecznie
5817 994e 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSy5 Sy5

January 23 2020

bedezylawiecznie

January 21 2020

bedezylawiecznie
5640 455c 420
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 20 2020

bedezylawiecznie
Znasz mnie, jestem lękowa, krótki romans to ostatnie, czego potrzebuję.
— Amir Levine i Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
bedezylawiecznie
0929 1763 420
Reposted fromnutt nutt viaSy5 Sy5

January 18 2020

bedezylawiecznie
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx

January 15 2020

January 09 2020

bedezylawiecznie
2729 5ce3 420

January 04 2020

bedezylawiecznie
4514 d9d3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
bedezylawiecznie
bedezylawiecznie

January 02 2020

bedezylawiecznie
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackatlass blackatlass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl