Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

bedezylawiecznie
Nie powinno boleć nas to, że cierpimy setny raz z tego samego powodu, ale fakt, że właśnie sto razy dostaliśmy od życia po tyłku i nie potrafimy wyciągnąć z tego żadnej lekcji.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy

December 02 2019

bedezylawiecznie
4500 efa3 420
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaplusiek plusiek
0898 e4c5 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viascorpix scorpix

November 28 2019

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew
bedezylawiecznie
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
3956 4be0 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
8458 c591 420
Reposted fromnyaako nyaako viaSy5 Sy5
bedezylawiecznie
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viaplusiek plusiek

November 25 2019

bedezylawiecznie
3853 b487 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
bedezylawiecznie
3117 9340 420
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
bedezylawiecznie
8472 043c 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna

November 20 2019

bedezylawiecznie
2827 c0c6 420
Reposted fromemsik emsik viaoxygenium oxygenium
bedezylawiecznie

November 15 2019

bedezylawiecznie
3167 2fb0 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix

November 10 2019

bedezylawiecznie
2546 02af 420
Reposted fromsoadysta soadysta viascorpix scorpix

November 08 2019

bedezylawiecznie
2336 7941 420

November 06 2019

bedezylawiecznie
Przecież wszystko gra, więc dlaczego czegoś mi brak...
— ?
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viascorpix scorpix
Ogarnij dupę, zaciśnij pięści i daj radę. Nie ważne, że nie ma dla kogo- ważne, żeby kopary im opadły.
— (via bezdech-nocny)
Reposted frompengin pengin viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
3316 e244 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl