Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

bedezylawiecznie
4839 ed6a 420
Reposted fromoll oll viamyslowyzlew myslowyzlew
bedezylawiecznie
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
bedezylawiecznie
5900 8632 420
Reposted fromhormeza hormeza viaover-land over-land

May 14 2019

bedezylawiecznie
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaover-land over-land

May 09 2019

bedezylawiecznie
Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
3852 c6e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
7783 1fbf 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
9643 b83e 420
Reposted fromnoone97 noone97 viaplusiek plusiek

May 08 2019

bedezylawiecznie

May 02 2019

bedezylawiecznie
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy.
— Fernando Pessoa
Reposted from21gramow 21gramow viamothsdevourer mothsdevourer
bedezylawiecznie
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viamothsdevourer mothsdevourer

May 01 2019

bedezylawiecznie
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew
2094 5275 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
przynajmniej tutaj można napisać, że chce mi się dzisiaj płakać.
Reposted fromdygoty dygoty viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

April 30 2019

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
Chciałabym dziś porozmawiać...
bedezylawiecznie
1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarvelous marvelous
bedezylawiecznie
5648 5029 420

March 07 2019

bedezylawiecznie

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl