Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

bedezylawiecznie
1798 339c 420
Reposted bydualistycznie dualistycznie
6082 579e 420

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 14 2017

5984 c609 420

fantasmes-et-perversions-erochic:

#FantasmesEtPerversionsErochic

Reposted fromamatore amatore

October 13 2017

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa" i dalej już z górki...  Starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać załamania nerwowego, kurwicy albo histerii.
— tysiace-mysli.soup.io
bedezylawiecznie
4527 209d 420
Reposted frommargorzata margorzata vialady-fraser lady-fraser
4855 c4e9 420
bedezylawiecznie
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialady-fraser lady-fraser

October 12 2017

bedezylawiecznie
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme viafreedomlover freedomlover
bedezylawiecznie
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafreedomlover freedomlover

September 21 2017

bedezylawiecznie
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.

September 17 2017

bedezylawiecznie
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
bedezylawiecznie
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul vialady-fraser lady-fraser
bedezylawiecznie
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?

September 12 2017

bedezylawiecznie
Nie miej oczekiwań. Nie zawiedziesz się.
bedezylawiecznie
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaover-land over-land
bedezylawiecznie

September 09 2017

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
bedezylawiecznie
4172 4641 420
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
bedezylawiecznie
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl