Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

bedezylawiecznie
6291 3cb9 420
bedezylawiecznie
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama vialady-fraser lady-fraser
5271 8597 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaplusiek plusiek
bedezylawiecznie
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viafreedomlover freedomlover
bedezylawiecznie
9784 50f1 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viafreedomlover freedomlover
bedezylawiecznie
1772 44de 420
Reposted fromLinaa Linaa viafreedomlover freedomlover
bedezylawiecznie
Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram Cię z kawałków, naturalnie jeżeli jeszcze coś z Ciebie zostanie.
— Stephen King
Reposted frommyzone myzone viafreedomlover freedomlover
2756 e11a 420
bedezylawiecznie
3250 2539 420
Reposted fromoblivions oblivions viafreedomlover freedomlover
bedezylawiecznie
4750 5deb 420

May 16 2017

bedezylawiecznie
8236 bdd6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
1100 f1b9 420
Reposted fromtosiaa tosiaa
bedezylawiecznie
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viaover-land over-land
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaover-land over-land

May 14 2017

bedezylawiecznie
3155 b1d7 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
3373 8f44 420
bedezylawiecznie
9258 e59a 420
bedezylawiecznie
4467 df0a 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaover-land over-land
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl