Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

bedezylawiecznie
2327 9118 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSy5 Sy5

March 04 2018

bedezylawiecznie
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
bedezylawiecznie
Siedzę. Piję wódkę. Trochę myślę. Zastanawiam się - gdzie jesteś?
— anonim
Reposted fromluron luron viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
bedezylawiecznie

February 16 2018

bedezylawiecznie
Przyjmij w końcu do wiadomości, że nic mu się nie stało, nie pochłonęła go ziemska odchłań, nie odcięło mu rąk, tylko po prostu ma Cię głęboko w tej swojej zgrabnej dupie. Dlatego nie pisze, nie odzywa się i zachowuje się jakby zapadł się pod ziemię. Wytrzymaj. Daj radę.  Jak zatęskni to się odezwie. A jak się nie odezwie to po co aż tak zabiegać o uwagę takiego dupka?
Reposted fromwaflova waflova viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

February 13 2018

bedezylawiecznie
9272 628f 420

February 08 2018

4138 314d 420

thelingerielovely:

covered in roses

February 06 2018

bedezylawiecznie

February 05 2018

bedezylawiecznie
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
bedezylawiecznie

January 29 2018

bedezylawiecznie
7543 0d64 420
Reposted frombabyface babyface viaoxygenium oxygenium

January 21 2018

bedezylawiecznie
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viamarvelous marvelous
bedezylawiecznie

January 16 2018

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

January 12 2018

bedezylawiecznie
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc

January 11 2018

bedezylawiecznie
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

January 05 2018

bedezylawiecznie
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl