Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

bedezylawiecznie

Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobre wino, nie jeść lodów i marnować czas na ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla nas kałuży. Nie traćmy go na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. Szkoda czasu na żebranie o gest, bezsensowne kłótnie i zadręczanie się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. 

— Rafał Wicijowski
Reposted fromcontigo contigo viaover-land over-land

June 25 2018

bedezylawiecznie
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaover-land over-land
1900 ef65 420
bedezylawiecznie

Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobre wino, nie jeść lodów i marnować czas na ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla nas kałuży. Nie traćmy go na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. Szkoda czasu na żebranie o gest, bezsensowne kłótnie i zadręczanie się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. 

— Rafał Wicijowski
bedezylawiecznie

May 04 2018

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
4073 624a 420
Reposted fromtfu tfu viaover-land over-land

April 23 2018

bedezylawiecznie

April 22 2018

bedezylawiecznie
1263 1fc5 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
bedezylawiecznie
3223 8526 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vianikotyna nikotyna
7129 ad1f 420
Reposted fromruthieful ruthieful vianikotyna nikotyna
bedezylawiecznie
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
bedezylawiecznie
8625 5499 420
Reposted fromrol rol viaoxygenium oxygenium
bedezylawiecznie
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium

April 20 2018

bedezylawiecznie
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack viascorpix scorpix
6375 6747 420

April 19 2018

bedezylawiecznie
3613 75f0 420
Reposted fromsarazation sarazation viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
1571 aa51 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl