Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

bedezylawiecznie
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viaRozaa Rozaa
bedezylawiecznie
Zadzwoń i powiedz, że też tęsknisz.
— ja. dzisiaj. no zadzwoń.
Reposted fromhesiamela hesiamela viamarvelous marvelous

September 10 2019

bedezylawiecznie
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
bedezylawiecznie
5645 860b 420
Reposted fromsoftboi softboi viamarvelous marvelous

September 09 2019

bedezylawiecznie
2171 d8e6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackatlass blackatlass

September 02 2019

bedezylawiecznie
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough viamarvelous marvelous

August 31 2019

bedezylawiecznie
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
7218 657c 420

August 28 2019

bedezylawiecznie
Niewiele rzeczy na świecie lubię tak bardzo jak Twój zapach. 
bedezylawiecznie
6133 70ad 420
bedezylawiecznie
9268 f1ed 420
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaoxygenium oxygenium
bedezylawiecznie
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
bedezylawiecznie

August 25 2019

9868 79ce 420
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix

August 24 2019

bedezylawiecznie
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarvelous marvelous
bedezylawiecznie
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarvelous marvelous
bedezylawiecznie
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viamarvelous marvelous
bedezylawiecznie
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaover-land over-land

August 22 2019

bedezylawiecznie
5639 8639 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl