Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

bedezylawiecznie

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

February 20 2019

bedezylawiecznie
0459 6107 420
Reposted fromNajada Najada viadunkellicht dunkellicht

February 19 2019

bedezylawiecznie
0973 5bef 420
Reposted byRozaa Rozaa
bedezylawiecznie
19.02.19  czasem tu wracam przewijam stronę w dół przypominam sobie  nadal nieszczęśliwa  tak mi się zdaje  co patrząc wstecz jednak było fajnie chyba nadal jest
— Aleksandra C.
Reposted frommerce merce viaRozaa Rozaa

February 17 2019

bedezylawiecznie
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaRozaa Rozaa
bedezylawiecznie
Jesteś tak spragniona miłości, że zakochałabyś się w każdym kto okazałaby ci choć trochę zainteresowania.
— masz rację
Reposted fromdreamadream dreamadream viaRozaa Rozaa
bedezylawiecznie
1177 c195 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
bedezylawiecznie
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaRozaa Rozaa
bedezylawiecznie
2683 40b5 420
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaRozaa Rozaa

February 16 2019

bedezylawiecznie
4715 5b60 420
Reposted fromtoganja toganja viadianazet dianazet

February 10 2019

bedezylawiecznie
1999 b74a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaover-land over-land
bedezylawiecznie
2476 bc44 420
Reposted fromkazikova kazikova viaover-land over-land
bedezylawiecznie
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viaover-land over-land

February 06 2019

bedezylawiecznie
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

November 04 2018

bedezylawiecznie
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viayourhabit yourhabit
bedezylawiecznie
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska

October 27 2018

bedezylawiecznie
1735 90cc 420
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
6170 48a5 420
Reposted fromcarol91 carol91 viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaretaliate retaliate

October 25 2018

bedezylawiecznie

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl